išmonia

išmonia
išmonia sf. žr. išmonė 1: Išmonia didė SPII72. Žmonių išmonia rado ir pramanė visokias dailes, arba remeslus SPI89. Išmonia, numanymas, nuovoka SD4. Išmintingas, proto, išmonios didžios SD140. Be išmonios, be proto SD10. Išmonia ką svarstau, dabojuosi SD49. Vargu tada yra išmoniai žmonių permanyt tą tiesą SPII234. Nėra tokios žmonos ant žemės ant paveizdos, ant gražumo ir ant išmonios žodžių BaJdt11,19. Nepageidžiau didybės daiktų apturėti, nei stebuklingus darbus išmonia lytėti SGII59. Pratedest išmonion rinkties KN62. Išmonia anoji amžinoji DP167. Tatai yra graži išmonia BBPs111,10.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apjuokti — apjuõkti, ia (àpjuokia), àpjuokė tr. 1. R, K, Š, M palaikyti ką juokų objektu, pašiepti: Apjuokiu ją SD366. Apjuoktas esmi R421. Àpjuokiau aš anus čystai J. Kas nenutuokia, tą visi apjuokia J.Jabl. Visi, kurie mane reg, apjuok mane CII548.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailė — dailė̃ sf. (4); N, [K] 1. vaizduojamasis menas: Dailės institutas sukūrė savitą lietuviškosios dailės mokyklą sp. Monumentalioji dailė yra architektūros ir skulptūros sintezė rš. Taikomoji dailė̃ DŽ. 2. menas: Dramos dailė rš. 3. sugebėjimas ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanus — išmanùs, ì adj. (4) K, Š, BŽ330, NdŽ; R328, Sut, LsB250 kas išmano, išmanantis, protingas, sumanus: Išmanus, išmonią turįs SD327. Išmanùs žmogus yra ne tik linkęs išmanyti, bet ir sugebąs išmanyti ir net faktiškai išmanąs FT. Tik išmanùs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmintingas — 1 išmintìngas, a adj. (1) K, à (3) Š; R398 kuris turi daug išminties, protingas: Pričkus išmintìngs, šaltyšius, Bleberio žentas, daug dyvinų daiktų prigėręs plūsti galėjo K.Donel. Anė daili ir išmintinga I.Simon. Išmintingas, proto, išmonios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prijautimas — prijautìmas sm. (2) 1. → 1 prijausti 2: Ką pirma jausti, apie ką pirma prijautìmą turėti KII325. Širdį spaudžia didės nelaimės prijautimas V.Kudir. Širdies prijautìmas K. Pats žmogaus prijautimas pasako, kiek kam sveika ore vėdintis rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėdykla — ×rėdyklà sf. (2) 1. drabužis, apdaras: Idant motė mėgtų vyrui savo, rėdosi rėdyklomis brangiomis SPI217. Rėdykla galvos Sut. ║ pakinktai: Rėdyklos žirgo SD70. 2. N, [K] papuošalas: Kaktinė rėdykla, raištis brangus kaktos SD161. Brangios rėdyklos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • su — 1 sù praep. su instr. R, R411, MŽ, Sut, K, M, J, NdŽ, KŽ I. draugės santykiams reikšti. 1. žymint veiksmo antrąjį veikėją (gyvą būtybę ar daiktą): Barbė su Pime dainavo pašukų dainą K.Donel. Važiavę dviejuos žmogus su pačia savo BM58(Žb). Dvieja …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikti — sutìkti; Q627, H, N Rtr, L 1. intr. sutapti (glaudžiant), sueiti: Aliejus sėsta ir par sutikusius šulus, o [v]anduo – ne Šts. Jei tiktai visu mažiausis krislelis nesutiks kaip reikiant, sprogymė padžiūs S.Dauk. Kaip čia suriši, ka galas su galu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmerkti — 2 įmer̃kti, ia (į̃merkia Užv), į̃merkė 1. tr. SD275, K įdėti, įkišti, panardinti į vandenį: Į̃merkiau linus J. Į tą grabę vandenyje įmerktus gluosnius tiesiai įstatyti turite K.Donel1. Vieną galą skarinio į̃merkiau vandenin Š. Ar į̃merkei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”